Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytteistä. Säätiö LVY sr on palkinnut teknisissä oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, teknisissä korkeakouluissa ja teknisissä yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä stipendeillä.

Stipendiä voi esittää työtä valvova opettaja tai professori tai työn ohjaukseen osallistunut yritys.

Stipendien hakuaika päättyy 31.8. vuosittain. Säätiön hallitus päättää stipendien myöntämisestä kokouksessaan kuultuaan talotekniikan professoria tai muuta alan asiantuntijaa. Stipendin saajista ja palkituista töistä tiedotetaan alan lehdissä.

LVI-opinnäytestipendin haku

Hakemuksen pitää olla valvojan esittämä ja perustelema. Liitä hakemukseen kopio opinnäytetyöstä.

Kirjoita vapaamuotoiseen hakulomakkeeseen seuraavat tiedot:
Stipendianomuksen tekijä, nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos stipendiä esittää opettaja, kerro tehtäväsi ja missä oppilaitoksessa toimit.

Anomuksen perusteluihin kirjaa, onko kyse diplomityöstä vai opinnäytetyöstä sekä työn täydellinen nimi, arvosana ja sen myöntämisen ajankohta. Voit kirjoittaa työn erilliset ansiot tarvittaessa erilliselle liitteelle. Kirjoita lyhyt selvitys opinnoista ja niiden erityiset ansiot (käytetään tarvittaessa erillistä liitettä).

Yhteystiedot

Säätiö LVY sr
c/o Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5
00420 HELSINKI
Puh. (09) 566 0090
E-mail: sulvi(at)sulvi.fi 

Close
Go top