Myönnämme apurahoitusta erilaisiin LVI-alan hankkeisiin. Voit anoa apurahaa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tehtävämme on tukea ja edistää lämmitys-, ilmastointi- ja saniteettiteknillisiä kysymyksiä sekä niihin liittyviä tehtäviä käsittelevää teknillis-tieteellistä tutkimustyötä.

Olemme myöntäneet apurahoja muun muassa

  • alaan liittyvän tohtoriväitöstutkimuksen tekemiseen
  • ammattikorkeakoulututkinnon päättötyöhön
  • REHVA Dictionary -sanakirjan tuottamiseen
  • kansallisen LVI-kilpailun tukemiseen
  • Aalto Yliopiston perustamispääomaan Säätiö LVY sr lahjoitti 30 000 €
  • Talotekniikka-Julkaisut Oy:lle apuraha vuodelle 2014 LVI-alan ammattien tunnetuksi tekemistä varten. Tutustu LVI-ala.fi -sivustoon.
Close
Go top