Koulutuspalkinto voidaan myöntää joko LVI-talotekniikan alalla toimivalle yksityishenkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut alan koulutukseen tai kehitykseen, tai yritykselle palkkioksi esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta.

Koulutus voi koskea esimerkiksi yrityksen markkinointia, yritystaloutta, työsuojelua, toiminnan laatua, henkilöstön työteknistä osaamista tai uutta tekniikkaa. Palkinto myönnetään jo toteutetun koulutushankkeen perusteella tai uudesta hankkeesta esitetyn suunnitelman perusteella.

Koulutuksen ansioita arvioitaessa huomiota kiinnitetään

  • koulutuksen suunnitelmallisuuteen ja jatkuvuuteen
  • koulutuksen sisällölliseen laajuuteen ja uutuusarvoon
  • koulutettavien määrään, tehtäviin, osuuteen kyseisestä henkilöryhmästä ja yrityksen koko henkilökunnasta
  • koulutuksella saavutettuihin toiminnallisiin tai laadullisiin hyötyihin

Lähetä vapaamuotoinen hakemus säätiölle. Palkinto myönnetään syksyisin. Hakuaika päättyy 31.8 vuosittain.

Säätiö LVY sr
c/o Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5
00420 HELSINKI
Puh. (09) 566 0090
E-mail: sulvi(at)sulvi.fi

Close
Go top