Säätiö LVY sr:n perustaja Karl Viktor Lindholm syntyi Pietarissa 24.7.1879 ja valmistui diplomi-insinööriksi Polyteknillisestä Opistosta vuonna 1902. Lindholm toimi Keskuslämpö Oy:n toimitusjohtajana vuonna 1953, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry (nykyinen Suomen LVI-liitto SuLVI ry) perusti maaliskuun 5. päivänä teknisen tutkimustyön tukemiseksi ”Säätiö L.V.Y.” -nimisen säätiön.

K.V. Lindholm lahjoitti säätiön peruspääoman 100 000 markkaa. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat tuon ajan alan vaikuttajat: G. Granden, J. Saarto, V. Apari, P. Witikainen ja I. Aspiala.

Säätiön tehtävä määriteltiin sen säädekirjassa: ”Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää lämmitys-, ilmastointi- ja saniteettiteknillisiä kysymyksiä sekä niihin liittyviä tehtäviä käsittelevää teknillis-tieteellistä tutkimustyötä. Säätiö voi omistaa kiinteää omaisuutta ja saa ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sen toiminnan tukemiseksi, mikäli avustuksiin tai lahjoituksiin ei liity ehtoja, joiden säätiön hallitus katsoo olevan ristiriidassa säätiön etujen ja tarkoituksen kanssa. Vastaanotetut avustukset ja lahjoitukset on hoidettava näiden sääntöjen, sekä lahjoittajien mahdollisesti antamien erikoismääräysten mukaisesti. Säätiön varat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti.”

Close
Go top