Voit anoa apurahaa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten (työn alkuvaiheessa). Tutkimuksella on oltava merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen.

Apurahaa voi myös anoa alan toiminnan kehittämiseen. Tällä tarkoitetaan yleishyödyllistä toimintaa, joka voi parantaa alan kiinnostavuutta koulutusalana tai kehittää alan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Lähetä sähköpostilla vapaamuotoinen hakemus säätiön asiamiehelle, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:lle. Liitä hakemukseen projektisuunnitelma, aikataulu ja haettava apurahamäärä sekä valvojan/opettajan lausunto työn merkittävyydestä alalle. Hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein.

Apurahojen hakemiselle ei ole määrämuotoista ajankohtaa eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Tutkimusmäärärahat

Säätiö tukee myös alan merkittäviä kehityshankkeita, esimerkiksi tohtorijatko-opintoja tai loppututkinnon suorittaneiden täydennyskoulutusta.
Vapaamuotoinen hakemus valvojan suosituksin osoitetaan säätiön hallitukselle, joka päättää tutkimusmäärärahan myöntämisestä kokouksessaan.

Yhteystiedot

Säätiö LVY sr
c/o Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5
00420 HELSINKI
Puh. (09) 566 0090
E-mail: sulvi(at)sulvi.fi

Close
Go top