Rekisterinpitäjä
Säätiö LVY sr c/o Suomen LVI-liitto ry
Sitratori 5
00420, HELSINKI.
Puh. (09) 566 0090
e-mail: sulvi(at)sulvi.fi

Tietosuojavastaava
Säätiön hallituksen sihteeri, säätiön asiamies

Säätiö LVY sr tietosuojakäytäntö

Käsittelemme kaikkia tietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tietoja kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Pääsy henkilötietoihin on vain heillä, joille tämä on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme tietoja ensisijaisesti suoraan apurahojen, stipendien hakijoilta ja tunnustuspalkintojen saajilta. Emme seuraa Säätiö LVY sr:n verkkosivustojen käyttöä evästeillä (cookies).
Hakemukset sisältävät henkilö- ja yhteystietojesi lisäksi tilanteen mukaan projektisuunnitelman, aikataulun, haettavan apurahamäärän sekä valvojan/opettajan lausunnon työn merkittävyydestä alalle. Säätiö LVY sr:n hallitus saattaa kysyä valvojalta/opettajalta lisätietoja työstäsi.
Lähettämällä hakemuksen hyväksyt, että säätiön asiamies taltioi antamasi tiedot omaan järjestelmäänsä.

Henkilötietojen jakaminen tai siirtäminen

Kaikki hakemukset talletetaan sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuureilla. Tietoja pääsevät tarkistamaan vain säätiön hallituksen jäsenet, jotka tekevät päätöksen apurahan myöntämisestä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja he ovat perehtyneet tietoturvan ylläpitoon ja tietosuoja-asetukseen.
Hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein.
Emme myy, vuokraa tai muutoin paljasta käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle.
Emme siirrä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
Tieto apurahojen ja tunnustuspalkintojen saajista julkaistaan säätiön nettisivuilla (nimi, työn otsikko/aihe, apurahan määrä, myöntämisvuosi ja mahdollinen tiivistelmä työn tuloksista). Lähettämällä hakemuksen hyväksyt, että säätiö julkaisee tiedot myönnetyistä apurahoista ja tunnustuspalkinnoista verkkosivuillaan.

Henkilötietojen säilyttäminen

Hakemuksia säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka suojattu teknisesti ja käyttäjätunnuksilla. Hylätyt hakemukset hävitetään säätiön hallituksen määräämin aikavälein. Hyväksyttyjä hakemuksia säilytetään niin kauan kuin laki (Tuloverolaki §82 sekä muistiinpanovelvollisuus) edellyttää ja tarkoituksenmukaista on.
Sinulla on myös oikeus pyytää omien tietojesi tuhoamista järjestelmässä. Lähetä pyyntösi kirjallisesti Säätiön asiamiehelle, Suomen LVI-liitto SuLVIin. Tällöinkin noudatamme tuloverolain ja muistiinpanovelvollisuuden mukaista velvoitetta ja tuhoamme tiedot aikaisintaan sen verovuoden päätyttyä, jonka aikana apuraha kokonaisuudessaan on maksettu.

Close
Go top